STUDION

Studion ligger 18 km norr om Växjö,precis vid porten till Möbelriket. Studion har portar för bilinfart, kök,möjlighet att bygga större miljöer samt rundhorisont 6×10 m.
Fullständigt digitalt med eget provtryck, samt fine art pigmented print.
Helikoptermöjlighet och flygfotografering.